haader sp6

Egzamin ósmoklasisty

egz gr

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty
Komunikat o dostosowaniach warunków przeprowadzania egzaminu
Komunikat dotyczący przyborów wykorzystywanych na egzaminie

 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 
Sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

 W roku szkolnym 2021/2022 egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wg. następującego harmonogramu:

§ język polski – 24 maja 2022 r., godz. 9.00, czas trwania: 120 minut,  wydłużenie czasu dla uprawnionych do 180 minut

§ matematyka – 25 maja 2022 r., godz. 9.00, czas trwania: 100 minut, wydłużenie czasu dla uprawnionych do 150 minut

§ język obcy nowożytny – 26 maja  2022 r., godz. 9.00, czas trwania: 90 minut. wydłużenie czasu dla uprawnionych do 135 minut.

 

W terminie dodatkowym:

§ język polski – 13 czerwca 2022 r., godz. 9.00,

§ matematyka – 14 czerwca 2022 r., godz. 9.00

§ język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r., godz. 9.00

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:
z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym.

 

Więcej informacji o egzaminie ósmoklasisty, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, dostępne są w informatorach o egzaminie ósmoklasisty oraz aneksach do tych informatorów obowiązujących w roku szkolnym 2021/2022, opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory

 

Materiały do przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty:

LINK1

LINK2

LINK3

LINK4

LINK5

LINK6

LINK7

egzamin 2022

 

X

Right Click

No right click

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account