haader sp6

Stołówka szkolna

stolowka wejscie

stolowka


W stołówce szkolnej można wykupić obiady


Cena jednostkowa za obiad:

Cały obiad 20 zł
drugie danie 16 zł
Zupa 6 zł
Obiady na dany miesiąc trzeba wykupić do 5-go każdego miesiąca.
W razie nieobecności dziecka na danym obiedzie, rodzic proszony jest o zgłoszenie tego telefonicznie (606 108 665) do godziny 9
00 – wtedy obiad zostanie odliczony.

Obiady wydawane są od godziny 1100 do 1430

X

Right Click

No right click

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account