haader sp6

Samorząd Uczniowski w SP6

 

Skład Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2022/2023

 

Przewodnicząca: APOLONIA POLAK z klasy 7a

Zastępca przew.: HANNA JAS z klasy 8c

Zastępca przew.: GABRIELA WAWRZEŃCZAK z klasy 4a

CZŁONKOWIE:

JOANNA RYBCZYŃSKA z klasy 8c

MAJA SMUŚKIEWICZ  z klasy 4a

IGA LEWANDOWSKA  z klasy 4c

 

 Zadania Samorządu Uczniowskiego:

1. Kształtowanie właściwego podejścia do nauki i zachowania, do procesu zdobywania wiedzy i umiejętności, do samorealizacji: konkursy popularnonaukowe, audycje tematyczne, olimpiady, wystawy szkolne i klasowe, koła zainteresowań, wytwarzanie pomocy naukowych itp.
2. Uczestniczenie w planowaniu życia i pracy szkoły: organizowanie zebrań społeczności uczniowskiej, tworzenie władzy uczniowskiej, wybór
opiekuna Samorządu Uczniowskiego, Rady Samorządu Uczniowskiego, organizowanie narad klasowych, spotkań młodzieży, spotkań z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i innymi.
3. Rozwijanie opieki i wzajemnej pomocy koleżeńskiej: dyżury w szkole, opieka nad klasami młodszymi.
4. Organizowanie czasu wolnego: działalność rozrywkowa, artystyczna, kulturalno-oświatowa, sportowo-turystyczna.
5. Uczestnictwo w gospodarowaniu szkołą: opieka nad klasami, opieka nad otoczeniem szkoły, akcje zarobkowe.

 

Istota Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 

 

X

Right Click

No right click

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account