haader sp6

Karta rowerowa

znaki drogowerower m

Regulamin uzyskania karty rowerowej
Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową
Duplikat karty rowerowej
Zakres materiału

rower sp6

Do egzaminu będą mogli przystąpić uczniowie którzy najpóźniej w dniu egzaminu kończą 10 lat.

Obowiązujące przepisy dla rowerzystów

Przepisy1

Przepisy2

Przepisy3

testy

Przykładowe zasoby z testami na kartę rowerową

Test1

Test2

Test3

Test4

Test5

rower6

 1pomoc linki

Przed przystąpieniem do egzaminu teoretycznego należy przynieść arkusz zaliczeń z podpisaną zgodą rodziców oraz opinią wychowawcy klasy (arkusz można wydrukować z tej strony lub pobrać u nauczyciela techniki).

X

Right Click

No right click

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account